zorg voor het leven
NPV   Rijssen online
Wat is de NPV De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn! De NPV heeft ruim 77.000 leden. Het landelijk bureau is gevestigd in Veenendaal.   Verspreid door het land zijn er afdelingen en kringen die op lokaal en regionaal niveau patiëntenbelangen behartigen. De NPV behoort tot de oprichters en participanten van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, centrum voor medische ethiek in Ede. Afdeling Rijssen Het bestuur in Rijssen bestaat uit 7 personen: Voorzitter Erik Haase (wnd) voorzitter@npv-rijssen.nl secretaris: Janny Dekker secretaris@npv-rijssen.nl penningmeester Erik Haase penningmeester@npv-rijssen.nl overige leden: Teun Schippers Aly Last Martin Heikoop Janneke Nieuwenhuis ledenadministratie secretaris@npv-rijssen.nl