Over de NPV

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn.

Drie diensten, één NPV

Persoonlijk advies en toerusting
De medewerkers van de NPV-Advieslijnen bieden een luisterend oor en ruimte voor een goed gesprek over de medisch-ethische vragen in de zorg. Ook organiseert de NPV speciale toerustingsavonden waarop moeilijke medisch-ethische thema’s aan bod komen. Het doel van de NPV hiermee is: u zo toerusten dat u de goede keuzes kunt maken.

Thuishulp
Een vrijwilliger van NPV-Thuishulp biedt bij een oudere of zieke praktische hulp aan huis, gezelschap en ondersteuning. Ook mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning door de NPV. Daarbij werkt de NPV nauw samen met de professionele hulp. Door gezelschap en aandacht biedt de NPV een stukje extra zingeving aan het leven.

Beleidsbeïnvloeding
De NPV is uw stem in de samenleving. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden en niet zomaar beëindigd door abortus of euthanasie. De afdeling Beleidsbeïnvloeding doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s. Stuk voor stuk dragen deze activiteiten bij aan de zorg voor het leven en daarmee aan de missie van de NPV. In de samenhang van activiteiten zit de kracht van de NPV. De NPV zet alles op alles om mensen in kwetsbare posities te ondersteunen.

Verspreid door het land zijn er afdelingen en kringen die op lokaal en regionaal niveau patiëntenbelangen behartigen.

Missie en visie

Zorg voor het leven
Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV komt op voor dit mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. De NPV doet dit vanuit de Bijbelse opdracht leven te beschermen en in navolging van Jezus Christus.

Betrokken
De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring.

Actief
De NPV weet meer. De NPV is geworteld in de Nederlandse maatschappij. Juist de diversiteit aan activiteiten zorgt ervoor dat de NPV een weloverwogen visie op zorg en medische ethiek heeft ontwikkeld.

Toegankelijk
Voor ieder mens geldt: er kan zomaar iets op je pad komen, dat maakt dat je besluiten moet nemen over zaken waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. De NPV is er dan voor u, door te luisteren en mee te denken. Daar kunt u op vertrouwen.

Plaatselijk bestuur Rijssen


Het bestuur


Het bestuur bestaat uit 7 personen

Voorzitter
Martin Heikoop
Secretaris
Janny Dekker
Penningmeester
Janneke Nieuwenhuis
Overige leden
Aly Last
Mariëlle Lindhout
Mark-Jan Hofman
Miranda Haitsma

Vacatures

Wij kunnen altijd actieve vrijwilligers gebruiken. Wilt u een bijdrage leveren, dan kunt contact met onze secretaris opnemen!

Onze activiteiten

De NPV Rijssen wil graag praktisch invulling geven aan haar taken!
Dit doen wij door vrijwillige thuishulp aan te bieden, thema-avonden te organiseren en door middel van een periodieke uitgave van het infobulletin.

Vrijwillige (terminale) thuishulp

De NPV Rijssen biedt vrijwillige thuishulp. Deze dienst is ondergebracht in de Stichting Mantelzorghulp.

Mantelzorghulp biedt aanvullende hulp in situaties waarin een hulpvrager de taak van voortdurende aandacht en zorg voor een (terminaal) familielid in de thuissituatie niet langer meer kan volhouden. Ook bezoekt de Mantelzorghulp mensen die eenzaam zijn of psychische problemen hebben. De hulp wordt geboden door eigen vrijwilligers.

Thema-avond

Het bestuur stelt zich ten doel om twee maal per jaar een thema-avond over een actueel en boeiend onderwerp te organiseren.
Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de vereniging. Bent u benieuwd wanneer de volgende thema-avond wordt gehouden, kijk dan in onze agenda.

Infobulletin

Het infobulletin is een halfjaarlijkse informatieve uitgave van de NPV afdeling Rijssen.
Wij gebruiken dit infobulletin om u te informeren over onze activiteiten en als uitnodiging voor de thema-avonden.
Daarnaast bevat het infobulletin artikelen over actuele ethische onderwerpen.

We Want You!

De NPV jongeren afdeling: “NPV Jongeren” is de enige algemene jongeren patiënten organisatie die werkt met christelijke uitgangspunten.
NPV Jongeren laat samen met de NPV een helder principieel geluid horen als het gaat om medisch-ethische onderwerpen.
Wij komen op voor het kwetsbare mensenleven. Vanaf het prille begin tot aan het einde.
Op school, tijdens je stage maar ook in de dagelijkse praktijk worden we geconfronteerd met soms heel moeilijke vragen.

Onderwerpen waar onze organisatie je mee kan helpen:

  • Abortus
  • Euthanasie
  • Orgaandonatie
  • HPV vaccinatie

Bij de NPV kunnen informatiepakketten over uiteenlopende onderwerpen worden aangevraagd, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor spreekbeurten op de jeugdvereniging en werkstukken.
Schroom niet om contact op te nemen. Wij kunnen en willen je ondersteunen met deze onderwerpen. Voor meer informatie en contactgegevens verwijzen we je door naar onze website www.npvzorg.nl.

Debat- en activiteitenavonden

NPV Rijssen organiseert in het najaar een avond speciaal voor jongeren vanaf circa 14 jaar. Wij willen graag op een active manier met jullie aan de slag. Houdt onze agenda in de gaten voor meer informatie.

Infobulletin

Het infobulletin is een halfjaarlijkse informatieve uitgave van de NPV afdeling Rijssen.
Wij gebruiken dit infobulletin om u te informeren over onze activiteiten en als uitnodiging voor de thema-avonden.
Daarnaast bevat het infobulletin artikelen over actuele ethische onderwerpen.

Infobulletin voorjaar 2020

Infobulletin najaar 2019

Infobulletin voorjaar 2019

Infobulletin najaar 2018

Contact

Voorzitter

Martin Heikoop
Roelf Bosmastraat 183
7462 RN Rijssen
voorzitter@npv-rijssen.nl

Secreataris

Janny Dekker
Burgemeestersdijk 5b
7642 LV Wierden
secretaris@npv-rijssen.nl
0548 - 515 850
06 - 5371 5902

Landelijke NPV

Postadres
Postbus 178
3900 AD Veenendaal

Bezoekadres
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal

Neem contact met ons op